Ιστοσελίδα ανακοινώσεων και συμβουλευτικές υπηρεσίες
English
  • Русский
  • English
  • Українська
  • Ελληνικά

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και ΣΥΜΦΩΝΙΑ

1.1. Τα προσωπικά δεδομένα των μεμονωμένων χρηστών της υπηρεσίας perprice.com υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία PERPRICE HOLDING LTD, νομική οντότητα καταχωρημένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία (εφεξής η Εταιρεία). Η Εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης της βάσης δεδομένων προσωπικών δεδομένων του χρήστη perprice.com.

1.2. Η βάση δεδομένων προσωπικών δεδομένων του χρήστη perprice.com διαχειρίζεται η Εταιρεία PERPRICE HOLDING LTD, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας (η χώρα αυτή είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για την Προστασία των Ατόμων σε σχέση με την Αυτόματη Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

1.3. Η βάση δεδομένων υποβάλλεται σε επεξεργασία από την εταιρεία PERPRICE HOLDING LTD.

1.4. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τη διαδικασία που έχει θεσπίσει η Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας www.perprice.com (στο εξής "ο ιστότοπος") και συναφών υπηρεσιών και εργαλείων που επιτρέπουν στους χρήστες να εγγραφούν στον Ιστότοπο, να δημοσιεύουν ή να προβάλλουν ήδη δημοσιευμένες αγγελίες σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιήστε μια άλλη υπηρεσία perprice.com που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποκλειστικά στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Νόμου της Ουκρανίας "για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων" και της Σύμβασης για την Προστασία των Ατόμων σε σχέση με την Αυτόματη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου σχεδιάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

1.5. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή / και άλλων σχετικών υπηρεσιών και εργαλείων του perprice.com, ο Χρήστης παρέχει στην Εταιρεία τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως το όνομα χρήστη. την περιοχή κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, άλλα στοιχεία επικοινωνίας κατά την κρίση του χρήστη. Διευθύνσεις IP, άλλα δεδομένα επικοινωνίας των χρηστών, μηνύματα, επιστολές, δηλώσεις που διαβιβάζονται στο χρήστη από άλλους χρήστες και αντιστρόφως και παρέχει επίσης τη συγκατάθεσή του για τη μεταβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τη Συμφωνία Χρήσης perprice.com.

1.6. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν ακολουθούν ορισμένους συνδέσμους που έχουν τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα ή σε μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, μπορούν να μεταφερθούν στους ιστότοπους (εφαρμογές κλπ.) Άλλων εταιρειών εκτός του χώρου φιλοξενίας της Εταιρείας, όπου οι πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες συλλέγονται εκτός άμεσο έλεγχο της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των ιστοτόπων και / ή εφαρμογών τρίτων θα ρυθμίζει την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους χρήστες από αυτά τα τρίτα μέρη.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.1. Πληροφορίες λογαριασμού: Όταν ο χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό στον ιστότοπο, η εταιρεία μπορεί να απαιτήσει ορισμένες πληροφορίες, όπως έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης. Ο λογαριασμός περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η γεωγραφική θέση, το επώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και οι σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, τις οποίες μπορούν να μεταφορτώσουν οι χρήστες στο λογαριασμό τους. (Ο λογαριασμός επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους για να εκφράσουν ενδιαφέρον για τις προσφορές τους.) Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύουν σε δημόσιους λογαριασμούς. Ο Χρήστης θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά όλους τους κινδύνους που συνδέονται με το γεγονός ότι παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες, ιδίως τη διεύθυνση ή τις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο της ακριβούς του θέσης, που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας τρίτου μέρους, όπως είναι οι πληροφορίες στο Facebook, η Εταιρεία μπορεί να λάβει ένα πρόσθετο προφίλ ή άλλες πληροφορίες, η πρόσβαση των οποίων παρέχεται από αυτό το τρίτο μέρος.

2.2. Αγγελίες: Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ιστοσελίδας της, η Εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών και επικοινωνιακών πληροφοριών, απαραίτητες για την αποστολή μηνυμάτων, την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και την πραγματοποίηση πληρωμών. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημοσίευση αγγελίας απαιτούνται κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από αυτούς στον ιστότοπο. Ο Χρήστης θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά όλους τους κινδύνους που συνδέονται με το γεγονός ότι παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες, ιδίως τη διεύθυνση ή άλλες προσωπικές πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

2.3. Παιχνίδια, Διαφήμιση και Προώθηση: Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ιστοσελίδας της, η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει προσωπικά στοιχεία όπως όνομα και στοιχεία επικοινωνίας όταν οι χρήστες συμμετέχουν σε παιχνίδια, κουίζ και άλλες εκστρατείες μάρκετινγκ που διοργανώνει η Εταιρεία στην Ιστοσελίδα ή στην τρίτη -σε ιστοσελίδες μερών. Ως μέρος των δραστηριοτήτων της ιστοσελίδας της, η Εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις διαφημίσεις που προβάλλονται στον ιστότοπο και σε ιστότοπους τρίτων.

2.4. Εξυπηρέτηση Πελατών: Όταν ο Χρήστης επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, η Εταιρεία μπορεί, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στο διαδίκτυο, να συλλέξει τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση του αιτήματος του Χρήστη και να λάβει σχόλια αν είναι απαραίτητο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με τον Χρήστη χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα στοιχεία επικοινωνίας του λογαριασμού που παρέχονται για το σκοπό αυτό. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να συλλέξει άλλες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τους Χρήστες, για παράδειγμα, οποιεσδήποτε αιτήσεις υποστήριξης που υποβάλλονται από τους Χρήστες ή τυχόν σχόλια που παρέχονται από αυτούς.

2.5. Ιστοσελίδα και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας: η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει και να καταχωρεί αυτόματα πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη ή οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP, των χαρακτηριστικών του λογισμικού και του υλικού, των σελίδων που ζητά ο χρήστης, των αναγνωριστικών συσκευών κινητής τηλεφωνίας, των πληροφοριών χρήσης εφαρμογών ή / χρησιμοποιηθούν συσκευές ή πληροφορίες επιπέδου συστήματος στους διακομιστές της. Αυτό μπορεί να συμβεί στον ιστότοπο, σε μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας ή στις υπηρεσίες τρίτων. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν ή / και να αποκλείουν αυτή τη συλλογή πληροφοριών μπορούν να βρεθούν στην ενότητα 6 αυτής της Πολιτικής.

2.6. Πληροφορίες που προκύπτουν από έρευνες: η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να αποθηκεύει πληροφορίες που προκύπτουν από έρευνες που μπορεί να διεξάγει η Εταιρεία ή τρίτοι συμβαλλόμενοι που προσελκύονται από την Εταιρεία, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, προσωπικές προτιμήσεις κλπ.

2.7. Συνημμένες πληροφορίες: Η Εταιρεία μπορεί επίσης να προσθέσει πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί νομίμως από συνεργάτες ή τρίτους στα υπάρχοντα δεδομένα της Εταιρείας σχετικά με τους χρήστες της.

2.8. Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από τα προφίλ χρηστών σε πλατφόρμες Internet για πολλούς χρήστες (κοινωνικά δίκτυα): Με την εγγραφή στον ιστότοπο ή την είσοδο στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας υπηρεσίες πιστοποίησης κοινωνικού δικτύου, ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση της Εταιρείας στη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που είναι διαθέσιμα από τα αντίστοιχα προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα, καθώς και στη δημοσίευση σε σχετικά κοινωνικά δίκτυα πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες του Χρήστη στον Ιστότοπο και / ή σε μια εφαρμογή για κινητά.

Πληροφορίες που δεν έχουν συλλεχθεί και δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την Εταιρεία:

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα και συνδικάτα ή παρόμοιες πληροφορίες.

3. IP-ADDRESS, COOKIES και κινητά IDENTIFIERS

3.1. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ιστοσελίδας της, η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, εικονοστοιχεία και τοπική αποθήκευση.

3.2. Τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή του χρήστη, στο κινητό τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή.

3.3. Τα εικονοστοιχεία είναι μικρές ψηφιακές εικόνες που αποτελούν μέρος των κωδικών σε ιστοσελίδες που επιτρέπουν σε άλλο διακομιστή να μετρήσει την ορατότητα μιας ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με cookies. Ο κώδικας παρακολουθεί εάν και πότε (και σε ποια σελίδα) λήφθηκε ένα εικονοστοιχείο για να υποδείξει ότι ο χρήστης αλληλεπιδρά με μια σελίδα ή μέρος μιας σελίδας του ιστότοπου.

3.4. Χρησιμοποιώντας τα cookies, ο διακομιστής ιστού μπορεί να αποθηκεύσει, για παράδειγμα, προτιμήσεις και ρυθμίσεις στον υπολογιστή του χρήστη, στο κινητό του τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή (συσκευές), η οποία στη συνέχεια επαναφέρεται αυτόματα στην επόμενη επίσκεψη. Ή, με άλλα λόγια, τα cookies χρησιμεύουν, μεταξύ άλλων, για να κάνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας πιο βολική, για παράδειγμα, ώστε ο Χρήστης να μην χρειάζεται να επαναλάβει τη διαδικασία σύνδεσης κατά την επόμενη επίσκεψη. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τόσο μόνιμα όσο και session cookies. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνει το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

3.5. Η Εταιρεία μπορεί να επιτρέψει σε τρίτους, όπως διαφημιστές και / ή αναλυτές, να συλλέξουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα είδη τεχνολογιών απευθείας στην ιστοσελίδα του Δικτυακού Τόπου ή σε μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας. Τα δεδομένα που συλλέγουν υπόκεινται σε προστασία σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων.

4. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Για να παρέχει τις υπηρεσίες της, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει και τοποθετεί η Εταιρεία για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1.1. εξυπηρέτηση πελατών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διαχείρισης λογαριασμών χρηστών, επίλυσης τεχνικών δυσκολιών και πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες.

4.1.2. προσαρμογή των προσφορών και της εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης στις υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες της τρίτων ·

4.1.3. έλεγχος της γενικής και ατομικής δραστηριότητας των χρηστών, όπως η αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά και η δραστηριότητα για τη δημοσίευση αγγελιαφόρων, καθώς και ο έλεγχος της κυκλοφορίας στον Ιστότοπο.

4.1.4. επικοινωνία με τους χρήστες μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων εξυπηρέτησης, εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένων επικοινωνιών μάρκετινγκ μέσω οποιωνδήποτε διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας.

4.1.5. διεξαγωγή ερευνητικών και αναλυτικών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, και

4.1.6. εξασφάλιση συμμόρφωσης με τη Συμφωνία Χρήσης των υπηρεσιών perprice.com, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της απάτης και των προσβολών.

4.1.7. αξιολόγηση ορισμένων παραγόντων προσωπικής πληροφόρησης, ιδίως για την ανάλυση και την πρόβλεψη προσωπικών προτιμήσεων, συμφερόντων, συμπεριφοράς ή θέσης.

4.2. Η Εταιρεία θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα όσο χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή αναφορών.

Για τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου αποθήκευσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη τον όγκο, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, και αν η Εταιρεία μπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους με άλλα μέσα και τις σχετικές νομικές απαιτήσεις.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας ανατροφοδότησης.

5. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5.1. Η Εταιρεία μπορεί να μοιράζεται τις πληροφορίες που συλλέγει με θυγατρικές (εταιρείες που λειτουργούν σε κοινή βάση) που βρίσκονται σε τρίτη χώρα. Αυτές οι εταιρείες μπορούν μόνο να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποκτηθεί για τους σκοπούς που καθορίζονται στη ρήτρα 4 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Ωστόσο, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα εξακολουθούν να υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

5.2. Η Εταιρεία δεν παρέχει προσωπικές πληροφορίες χρηστών σε μη συνδεδεμένα πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει αντίστοιχη άδεια των Χρηστών ή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

5.3. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή ορισμένων στοιχείων των υπηρεσιών της, σε τέτοιες περιπτώσεις οι προμηθευτές δεν έχουν την εξουσία να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που αποκτώνται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας διαφορετικά από την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία και τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

5.4. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανταλλάσσει πληροφορίες με ιδιώτες και κυβερνητικούς φορείς για τους ακόλουθους σκοπούς:

καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης στον ιστότοπο.

τη διερεύνηση εικαζόμενων παραβιάσεων του νόμου ή την καταπολέμηση οποιωνδήποτε άλλων εικαζόμενων παραβιάσεων της Συμφωνίας Χρήσης των υπηρεσιών perprice.com από Χρήστες.

5.5. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα των χρηστών, κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών, σχεδιασμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 93 του κώδικα ποινικής δικονομίας της Ουκρανίας.

5.6. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην μισθώνει ή να πωλεί προσωπικά δεδομένα του Χρήστη. Σε περίπτωση πώλησης ή αναδιοργάνωσης της δραστηριότητας της Εταιρείας ή μέρους αυτής της επιχείρησης και η Εταιρεία μεταβιβάζει το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων στον νέο ιδιοκτήτη, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μπορούν να μεταφερθούν στον αγοραστή για να εξασφαλίσουν συνέχεια της υπηρεσίας Website.

5.7. Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες (δεδομένα που δεν επιτρέπουν την αναγνώριση των χρηστών μεμονωμένα) σε τρίτους παροχείς υπηρεσιών, αξιόπιστους συνεργάτες ή εξουσιοδοτημένους ερευνητές, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα ποιες διαφημίσεις ή υπηρεσίες μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες, και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών στον Ιστότοπο ή για να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στην έρευνα, η οποία, κατά τη γνώμη της Εταιρείας, μπορεί να αποφέρει μεγάλα κοινωνικά οφέλη.

5.8. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτους που παρέχουν τις υπηρεσίες στην Εταιρεία με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας ή την παροχή υπηρεσιών σε Χρήστες και τα δεδομένα που μεταδίδονται υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν επιτρέπονται τρίτα μέρη να χρησιμοποιεί τις ληφθείσες πληροφορίες, εκτός από την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία.

5.9. Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 5 της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η ειδοποίηση του Χρήστη σχετικά με τη μεταβίβαση των προσωπικών του δεδομένων παραμένει κατά την κρίση της Εταιρείας.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

6.1. Πρόσβαση, Διόρθωση και Διαγραφή: Οι χρήστες που έχουν δημιουργήσει έναν λογαριασμό ή έχουν τοποθετήσει αγγελίες στην Ιστοσελίδα μπορούν να έχουν πρόσβαση, να διορθώσουν ή να διαγράψουν τις πληροφορίες που παρέχουν. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων ή μηνυμάτων στην Ιστοσελίδα. Αν ο λογαριασμός του χρήστη δημιουργήθηκε μέσω παρόχου ταυτότητας (για παράδειγμα, Facebook Connect), ο χρήστης μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει ή να αλλάξει τις πληροφορίες λογαριασμού μέσω των ρυθμίσεων παρόχου ταυτότητας (για παράδειγμα, στο facebook.com). Οι καταχωρημένες πληροφορίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη "Το προφίλ μου" στην ιστοσελίδα της Ιστοσελίδας ή στην εφαρμογή. Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε περίπτωση που λάβει γραπτή ειδοποίηση από τον Χρήστη σχετικά με την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

6.2. Η επιλογή εξωτερικών προσώπων: ορισμένοι εξωτερικοί πράκτορες που λειτουργούν στον ιστότοπο, για παράδειγμα το Google Adwords, επιτρέπουν στους χρήστες να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων τους για διαφημίσεις βάσει της δραστηριότητας των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα επιλογών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org.

6.3. Cookies: Τα περισσότερα από τα συνήθως χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης ιστού (για παράδειγμα, το Safari, το Firefox, ο Internet Explorer, το Chrome, το Opera) παρέχουν ελέγχους που επιτρέπουν στον χρήστη να περιορίσει ή να αποκλείσει την εγκατάσταση των Cookies στα συστήματά σας. Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookie σε σχέση με τους τομείς της πρώτης κατηγορίας (ιστότοποι που επισκέφθηκαν) και άλλους τομείς (σχετικοί ιστότοποι) ενδέχεται να οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις στην περιορισμένη λειτουργικότητα αυτών των ιστότοπων.

6.4. Άλλα δικαιώματα των Χρηστών που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία:

6.4.1. Να γνωρίζετε σχετικά με τη θέση της βάσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών perprice.com, τον σκοπό και το όνομα, τον τόπο του κατόχου και τους διαχειριστές προσωπικών δεδομένων ή να δώσετε την κατάλληλη εντολή να παράσχετε αυτές τις πληροφορίες στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα χρήστες του Δικτυακού Τόπου, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

6.4.2. Να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τρίτους στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Δικτυακού Τόπου.

6.4.3. Να έχει πρόσβαση στα δικά του προσωπικά δεδομένα.

6.4.4. Να λάβει το αργότερο εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, εάν τα προσωπικά δεδομένα του υποβάλλονται σε επεξεργασία και να λαμβάνεται το περιεχόμενο τέτοιων προσωπικών δεδομένων ·

6.4.5. Υποβολή αιτιολογημένης αίτησης στον κάτοχο προσωπικών δεδομένων με αντίρρηση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

6.4.6. Να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα για αλλαγή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων από τον ιδιοκτήτη ή / και διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, εάν αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία ή είναι αναξιόπιστα.

6.4.7. Προστασία προσωπικών δεδομένων από παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημιά λόγω σκόπιμης απόκρυψης, μη παροχής ή πρόωρης παροχής, καθώς και προστασία από την παροχή ανακριβών ή δυσπιστικών πληροφοριών σχετικά με την τιμή, την αξιοπρέπεια και τη φήμη των επιχειρήσεων.

6.4.8. Να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με κρατικές αρχές και υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή να προσφεύγουν στο δικαστήριο.

6.4.9. Να εφαρμοστούν ένδικα μέσα σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

6.4.10. Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

6.4.11. Να γνωρίζει τον μηχανισμό αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.4.12. Για την προστασία από μια αυτοματοποιημένη απόφαση που έχει νομικές συνέπειες για τους χρήστες της Ιστοσελίδας.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.1. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε λογικά προστατεύονται με τεχνικά μέσα και διαδικασίες ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή η χρήση δεδομένων. Οι συνεργάτες, οι αξιόπιστοι συνεργάτες και οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας μας και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 04.02.2019. Η Εταιρεία μπορεί να ενημερώνει από καιρού εις καιρόν αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η νέα έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου . Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου βρίσκεται πάντα στη σελίδα στη διεύθυνση https://perprice.com/en/privacy-policy.html

8.2. Εάν η Εταιρεία έχει προβεί σε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου με τις οποίες ο Χρήστης δεν συμφωνεί, πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Το γεγονός της συνεχούς χρήσης του ιστότοπου αποτελεί επιβεβαίωση της συγκατάθεσης και αποδοχής από τον Χρήστη της αντίστοιχης έκδοσης της Πολιτικής Απορρήτου.